Valtion hankintatoimen tavoitearkkitehtuuri

Valtion hankintatoimen tavoitetila kuvaa miten valtionhallinnon hankintatoimen toiminta, keskeiset käsitteet ja tiedot, sidosryhmät, roolit sekä tietojärjestelmäpalvelut muodostavat yhteentoimivan kokonaisuuden, jonka avulla hankintatoimea voidaan tehostaa ja hankintojen vaikuttavuutta parantaa. Keskeisiä valtion hankintatoimen kehittämisen ja uusiutumisen ajureita ovat mm.: valtionhallinnon strategiset tavoitteet, EU:n julkisiin hankintoihin kohdistuvan sääntelyn vahvistuminen, hankintatoimen säästötarpeet ja prosessien tehostamistarve ja digitalisaation tuomat mahdollisuudet.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Administratör Valtiovarainministeriö
Administratörens e-post
  1. anna-maija.marttila@vm.fi
Giltig fr.o.m. 01.05.2016
Senast redigerat 15.06.2020
Visa ändringslogg
Skapad på 21.06.2016