VAHTI-ohje 2009/6 Kohdistetut hyökkäykset

Kohdistetun hyökkäyksen tavoitteena on jonkin tietyn tiedon kaappaaminen tai tietyn kohteen toiminnan haittaaminen. Tämän VAHTIn alaisuudessa laaditun selvityksen painopisteenä ovat tiedon luottamuksellisuutta ja eheyttä uhkaavat tietokaappaukset, koska niitä on erityisen hankala havaita ja estää käytössä olevilla torjuntamalleilla. Palvelunestohyökkäykset jätetään tässä vain kursoriselle käsittelylle. Julkisen palvelun ylikuormittamista ei yleensä ole erityisen hankala huomata.

Valtiovarainministeriö vastaa julkishallinnon tietoturvallisuuden ohjauksesta ja kehittämisestä. Ministeriö on asettanut Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) hallinnon tietoturvallisuuden yhteistyön, ohjauksen ja kehittämisen elimeksi. VAHTI tukee toiminnallaan valtioneuvostoa ja valtiovarainministeriötä hallinnon tietoturvallisuuteen liittyvässä päätöksenteossa ja sen valmistelussa.(06.09.2011)

Dataresurser

Mer information

Kollektion Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Administratör Valtiovarainministeriö
Administratörens e-post
  1. missing maintainer email
Senast redigerat 15.01.2018
Visa ändringslogg
Skapad på 27.08.2014