Kodin vaarallisen jätteen keräyspisteet pääkaupunkiseudulla

Insamlingsplatserna för hemmets farliga avfall (excel)

Av datasmängdens sammandrag

Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) samlar in farligt avfall i Esbo, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda. Materialet innehåller insamlingsplatser för farligt avfall. Farligt avfall från hushållen tas emot på alla insamlingsställen och från företag i Stenböle Sortti-station. Detaljerad information om det avfall som ska tas emot, priser osv. finns på HSY:s webbplats.

Källa: Kodin vaarallisen jätteen keräyspisteet pääkaupunkiseudulla

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Tidsmässig täckning -
Senaste uppdatering 11 maj 2022
Skapad 11 maj 2022
SHA256 -