Turun kaupungin kulttuurikohteita


Turun kaupungin erilaisia kulttuurikohteita, kuten museokeskuksen ulkona sijaitsevat julkiset taideteokset.

Päivitetty 19.9.2013. Alkuperäinen aineisto MapInfo TAB, GK23, 1:10 000, paketissa myös geojson

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Turun kaupunki
Den ansvarigas e-post avoindata@turku.fi
Den ansvarigas webbplats data.turku.fi
comments powered by Disqus