Tullin ulkomaankauppatilastot

  • Collection: Öppna data
  • Ansvarig: tulli

Tullin tavaroiden ulkomaankauppatilasto

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. tilastot@tulli.fi
Den ansvarigas webbplats https://tulli.fi/tilastot/uljas-api
Länkar till mer information
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 03.03.2020
Visa ändringslogg
Created on 03.03.2020

Give feedback

comments powered by Disqus