Tieliikenneonnettomuudet (metatieto siirtymässä)

Tieliikenneonnettomuudet vuosilta 2005-

Av datasmängdens sammandrag

OBS! Datan har raderats från denna metadata och hittas numera via Trafikledsverkets service för datanedladdning: https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Tie/Tieliikenneonnettomuudet

Trafikledsverket samlar årligen information om trafikolyckor på basen av uppgifter från polisen. Dessa uppgifter kompletteras med hjälp av Statistikcentralen. Informatinen är produceras enligt Datapackage-standardens regler. Mera information: http://frictionlessdata.io/data-packages/ Öppna data om trafikolyckor innehåller två tabeller i CSV-format, vilka innehåller uppgifter om olyckan och inblandade parter. Platsdatan (X- och Y-kolumnerna) finns i ETRS-TM35FIN -koordinatsystemet. Datan innehåller inte uppgifter från trafikolyckor på Åland. Definitionen för en trafikolycka är ett olycksfall som orsakas av ett rörligt fordon. Till följd av detta uppstår egendomsskada och/eller personskada. Delaktig i trafikolyckan har varit minst ett rörligt fordon och olyckar har inträffat på ett område som vanligtvis används för trafik.

Källa: Tieliikenneonnettomuudet (metatieto siirtymässä)

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format okänd
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 30 november 2022
Metadata senast uppdaterad 30 november 2022
Skapad 30 november 2022
SHA256 -