Artificiell intelligens och prediktiv hälsoövervakning av byggnader

År 2018 deltog Universitetet i Jyväskylä i ett regeringsprojekt kallat KIRA-digi 2018, som var utformat för att påskynda acceptansen av ny digital teknik inom bygg- och fastighetsbranschen. Som ett resultat av ett av delprojekten skrevs denna rapport (på finska och i PDF-format). I denna rapport studerades användningen av artificiell intelligens inom området för prediktiv hälsoövervakning av byggnader. När renoveringskostnaderna ökar kan den bästa lösningen för att behålla det nuvarande läget av byggnader vara att förutsäga kvaliteten, storleken och förekomsten av skador samt aktuella förebyggande åtgärder. Antalet intelligenta byggnader är stigande. Det betyder att Artificiell intelligens är alltmer behövs för att hantera de ständigt ökande Stora Data. Rapporten var en del av KIRA-digi 2018-projektet, vilket var ett toppprojekt av den finska regeringen.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör KIRA-digi
Administratörens e-post
  1. antti.j.e.kariluoto@student.jyu.fi
Länkar till mer information
  1. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63570
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 28.12.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 10.05.2019