Tampereen yliopiston avoin data


Tampereen yliopiston julkaisema avoin data. Aineisto on koneluettavassa muodossa, maksuton ja vapaasti käytettävissä.

Dataresurser (0)

Datamängden saknar data. Be den ansvariga för datamängden att lägga till data.

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. https://opendata.uta.fi/
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Tampereen yliopisto
Den ansvarigas e-post erno.vanhala@uta.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus