Krigsfångarnas dödlighet och personöverlämningarna i Finland 1939-1955

Databasen innehåller uppgifter om döda krigsfångar samt döda i civila läger under andra världskriget. Databasen innehåller uppgifter om ca 23 000 personer.

Databasens användargränssnitt finns på adressen http://kronos.narc.fi.

Feedback önskas per mail till adressen kirjaamo@kansallisarkisto.fi.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Riksarkivet
Den ansvarigas e-post
  1. kirjaamo@kansallisarkisto.fi
Den ansvarigas webbplats www.kansallisarkisto.fi
Last modified 09.08.2022
Visa ändringslogg
Created on 16.01.2015

Give feedback

comments powered by Disqus