Krigsdöda i Finland 1914-1922


Databasen innehåller uppgifter om ca 40 000 döda i krigsförhållanden i Finland under åren 1914-1922. Huvuddelen av personerna i databasen har dött i inbördeskriget 1918 eller i uppgörelserna efter kriget men databasen täcker tiden från första världskriget till slutet av frändefolkskrigen (heimosodat) 1922.

Databasens användargränssnitt finns på adressen www.arkisto.fi/sotasurmat.

Feedback önskas per mail till adressen avoindata@narc.fi.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Kansallisarkisto
Den ansvarigas e-post kirjaamo@arkisto.fi
Den ansvarigas webbplats www.arkisto.fi

Applikationer (1)

comments powered by Disqus