Krigsdöda i Finland 1914-1922

Databasen innehåller uppgifter om ca 40 000 döda i krigsförhållanden i Finland under åren 1914-1922. Huvuddelen av personerna i databasen har dött i inbördeskriget 1918 eller i uppgörelserna efter kriget men databasen täcker tiden från första världskriget till slutet av frändefolkskrigen (heimosodat) 1922.

Databasens användargränssnitt finns på adressen https://sotasurmat.narc.fi/fi/.

Feedback önskas per mail till adressen kirjaamo@kansallisarkisto.fi.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Riksarkivet
Den ansvarigas e-post
  1. kirjaamo@kansallisarkisto.fi
Den ansvarigas webbplats www.kansallisarkisto.fi
Last modified 09.08.2022
Visa ändringslogg
Created on 16.01.2015

Give feedback

comments powered by Disqus