Suomalaisten 78 kierroksen levyjen myyntiluvut 1941-1960 sekä Scandian 45 kierroksen levyjen myyntiluvut 1959-1967

Tutkimus suomalaisten 78 kierroksen levyjen myyntiluvuista vuosilta 1941-1960 sekä Scandian 45 kierroksen levyjen myyntiluvuista vuosina 1959-1967. Lähteinä on käytetty Toivo Kärjen muistiinpanoja, Olavi Virran Levytukun myyntilukuja, Musiikki-Fazerin varastokortteja, Scandia-yhtiön varastokortteja ja Musiikkiviesti-lehteä. Myyntitilastot on koonnut Jussi Reinekari.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Musiikkiarkisto
Den ansvarigas e-post
  1. info@musiikkiarkisto.fi
Den ansvarigas webbplats musiikkiarkisto.fi
Giltig fr.o.m. 28.02.2022
Last modified 18.11.2022
Visa ändringslogg
Created on 28.02.2022

Give feedback

comments powered by Disqus