Suhteellinen korkeus Tampereen alueella

Aineisto on rasteritaso, jossa attribuuttitietona on tieto siitä, kuinka monta metriä ylempänä (positiivinen arvo) tai alempana (negatiivinen arvo) pikseli on verrattuna sitä ympäröivän vyöhykkeen keskimääräiseen korkeuteen. Eri kokoisille vyöhykkeille on olemassa omat rasteritasonsa, joissa vyöhykkeen laajuus on säteeltään 100 m, 200 m, 300 m ja 500 m. Aineisto on tuotettu Maanmittauslaitoksen 10 metrin resoluution omaavan korkeusmallin pohjalta. Aineisto on yleistetty 100 metrin resoluutioon. Aineisto on tuotettu osana vuosina 2020–2023 käynnissä ollutta Suomen Akatemian Ilmastonmuutos ja terveys (CLIHE) -tutkimusohjelman rahoittamaa HERCULES-projektia/-konsortiota.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Turun yliopisto
Administratörens e-post
  1. kirjaamo@utu.fi
Administratörens webbplats www.utu.fi
Länkar till mer information
  1. https://sites.utu.fi/hercules/
Geografisk täckning
Senast redigerat 28.12.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 28.12.2023