StatFin tilastotietokanta

StatFin on maksuton tietokanta, joka sisältää Suomea koskevaa keskeistä tilastotietoa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Tietotarjontaa laajennetaan kaikilla kolmella kielellä.

Tietokannan taulukot on järjestetty yhdenmukaisesti Tilastokeskus.fi-sivuston Tilastot-osion kanssa aihealueittain ja tilastoittain. Nämä on myös linkitetty toisiinsa siten, että tilaston sivulta on linkki tilaston tietokantataulukoihin ja taulukoista linkki tilaston sivuihin.

StatFin-tilastotietokanta on toteutettu Tilastokeskuksen tietokantojen tavoin PxWeb-tekniikalla. Tietokannasta on helppo poimia isommasta taulukosta käyttöön sopiva tietokokonaisuus ja tutkia sitä näytöllä, tai ottaa se esimerkiksi Exceliin jatkokäsittelyä varten.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Statistikcentralen
Den ansvarigas e-post
  1. info@tilastokeskus.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.tilastokeskus.fi
Länkar till mer information
  1. https://www.stat.fi/tup/statfin/index.html
Last modified 18.11.2022
Visa ändringslogg
Created on 29.01.2021

Give feedback

comments powered by Disqus