Siilinjärvi kommun köpfakturer 2022

Aineisto sisältää Siilinjärven kunnan palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä kuntien kirjanpidossa tiliryhmiin Vuokrakulut ja Muut toimintakulut kuuluvat ostot. Aineistosta on poistettu yksityishenkilöille maksetut laskut ja yksityishenkilöiden muodostamat yhteisöt, joilla ei ole y-tunnusta. Aineistoon on jätetty muut y-tunnuksettomat laskut (ulkomaiset toimittajat sekä yhdistykset ja tiekunnat joilla ei ole tunnusta). Rajausten vuoksi summia ei voi verrata tilinpäätöksiin. Aineiston julkaisemisessa on soveltuvilta osin noudatettu Kuntaliiton julkaisemaa Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisen ohjetta ja palveluluokituksen karkeistusta. Kirjanpidon tilinumerot ja nimet on asetuksella annetusta poiketen kunnan oman tilikartan mukaiset. Tiedot on poimittu kunnan ostoreskontrasta. Veloituslaskut näkyvät aineistossa positiivisina arvoina. Negatiiviset arvot kertovat, että kyseessä on hyvityslasku. Yksittäisen laskun tietoja voi olla useammalla rivillä, mikäli lasku on sisältänyt useammalle kustannuspaikalle tai useammalle kirjanpitotilille kirjattuja suoritteita. Laskusta on mainittu bruttosumma, veroton summa ja veron osuus

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Siilinjärven kunta
Administratörens e-post
  1. kirjaamo@siilinjarvi.fi
Administratörens webbplats https://www.siilinjarvi.fi/avoindata/
Länkar till mer information
  1. https://www.siilinjarvi.fi/avoindata/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 01.01.2022
Giltig till 31.12.2022
Senast redigerat 19.07.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 19.07.2023