Elförbrukning i huvudstadsregionen

Material innehåller information om volymen av el som används i huvudstadsregionen och fördelningen av förbrukningen per sektor (bostäder, tjänster, industri, elvärme, järnvägstransporter) för 1990 och 2000-2022. Förutom den totala förbrukningen visas elförbrukningen i huvudstadsregionen per invånare.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/kasvihuonekaasupaastot/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 04.06.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 23.04.2019