Rajapinta Staran lumiaurojen sijantitietoihin

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara otti vuonna 2012 käyttöönsä sähköisen tuotannonohjausjärjestelmän, joka tuottaa GPS-paikkatietoa tehdystä työstä. Helmikuussa 2013 Stara aloitti avoimen datan kokeilun, jossa etsitään uusia tapoja katujen talvihoidon töiden seurantaan ja visualisointiin.

Avatussa aineistossa oli pilotin alkuvaiheessa mukana vain pieni osa, noin 10 prosenttia, Staran Helsingissä tekemästä talvihoidon työstä. Aineisto koski itäistä kantakaupunkia ja Itä-Helsinkiä, ja mukana oli parisen kymmentä ajoneuvoa (21.2.2013). Huhtikuussa (12.4.2013) aineistoon liitettiin katupölyn puhdistuksessa olevat koneet. Helmikuuhun 2014 mennessä mukaan seurantaan on saatu kaikkiaan jo 120 ajoneuvoa, ja kartalla näkyy jatkuvasti olosuhteista riippuen noin 50-80 työkonetta. Palvelu laajenee vähitellen kattamaan kaikki Staran hoidossa olevat alueet.

Lisätietoa katujen talvikunnossapidosta: https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/kunnossapito/katujen-kunnossapito/katujen-talvikunnossapito

API-kuvaus (rajapintakuvaus) löytyy osoitteesta https://github.com/codeforeurope/aura/wiki/API

Ajoneuvojen sijantikoordinaatit ovat WGS-84-muodossa.

Data on viisi minuuttia viivästettyä. Viivästys johtuu mobiilaitteiden tavasta lähettää dataa kolmen minuutin välein paketteina palvelimelle. Sijaintitiedot tulevat yhden sekunnin välein silloin, kun työsuoritus on päällä.

Aineiston kanssa voi käyttää haluamaansa karttapohjaa. On hyvä huomata, että Helsingin kadut on luokiteltu kolmeen hoitoluokkaan, mikä ohjaa töiden kiireellisyyttä.

Stara hoitaa noin 60 prosenttia Helsingin kaduista rakennusviraston tilausten ja hoitoluokitusten mukaan.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Stara
Administratörens e-post
  1. Janne.Romo@hel.fi
Länkar till mer information
  1. https://dev.hel.fi/apis/snowplows/
  2. https://github.com/codeforeurope/aura/wiki/API
  3. https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/kunnossapito/katujen-kunnossapito/katujen-talvikunnossapito
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 25.05.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 21.02.2013