Pohjois-Savon hyvinvointialueen ostolaskudata 2023

Pohjois-Savon hyvinvointialue avaa ostolaskudatansa avoindata.fi -palvelussa. Uusin data julkaistaan tilinpäätöksen valmistuttua.

Datasta on poistettu maksetut avustukset, palvelusetelihankinnat, sekä henkilötietoja sisältävät ostolaskut tietosuojan vuoksi. Tehtyjen rajausten vuoksi summia ei voi verrata suoraan hyvinvointialueen talousarvioon tai toteutuneisiin kustannuksiin. Aineisto on poimittu rivitasolla, jolloin laskukohtainen yhteissumma saadaan laskemalla saman DocId-arvon sisältävät rivit yhteen.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Pohjois-Savon hyvinvointialue
Administratörens e-post
  1. pshvatalous@pshyvinvointialue.fi
Administratörens webbplats https://pshyvinvointialue.fi/
Giltig fr.o.m. 01.04.2024
Senast redigerat 08.06.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 08.06.2024