Paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Liite 3 Paikkatiedon viitearkkitehtuurin yhteenvetokuva

yhden sivun PowerPoint yhteenveto

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PPTX
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 2 september 2016
Metadata senast uppdaterad 2 september 2016
Skapad 2 september 2016
SHA256 69e0abc01c6dc0769c4b9e4b1b4e3a19f6a4f0a3ebf36670f2fd9fdc68d56a0e