Pääkaupunkiseudun jätehuollon vuositilasto

2020

Av datasmängdens sammandrag

Syftet med den årliga statistiken över avfallshanteringen i huvudstadsregionen är att presentera väsentlig statistik som beskriver volymen av den operativa verksamheten inom avfallshanteringen. Dessa är bland annat avfall som transporterats från HRM:s kundfastigheter, antal kunder vid Sortti-stationerna, avfall som tagits emot vid Käringmossen osv. En del av statistiken gäller bara ett år och en del gäller från 2013 och framåt.

Observera att beräkningsmetoderna kan variera något mellan årsstatistiken. Årsstatistiken innehåller uppgifter från de senaste fem åren, så de gångna årens statistik syns bäst i den senaste statistiken. En del av statistiken gäller endast det senaste året och vissa innehåller uppgifter för 3-5 år.

Statistikens tabeller

 • 1.1 Avfall som transporteras från HRM:s kundfastigheter
 • 1.2 Transportavtalen kommunvis
 • 1.3 Anslutits till transporten med samavtal år 2021
 • 1.4 Tömningar enligt avfallsslag
 • 1.5 Mängden extra avfall som samlats in från fastigheter
 • 1.6 Extra avfall som samlats in från fastigheter 2021
 • 1.7 Entreprenörsandelarna (%) under 2021 (beräknat från avgifterna för transportavtal)
 • 2.1 Kundbesök vid Sortti-stationerna
 • 2.2 Kundbesök vid Sortti-stationerna per station
 • 2.3 Avfallsfraktioner som tagits emot vid Sortti-stationer
 • 2.4 Avfallsfraktioner som tagits emot vid olika Sortti-stationer i 2021
 • 2.5 Blandavfall som tagits emot vid Sortti-stationer fördelade enligt återvinningsfördelning
 • 2.6 Farligt avfall som tagits emot av enheten för regionala tjänster
 • 2.7 Farligt avfall som tagits emot från hushåll
 • 2.8 Insamlingsplatser för farligt avfall från hushåll
 • 2.9 Mängden avfall som tas emot av de cirkulerande insamlingsbilarna
 • 3.1 Mängden avfall som tagits emot vid Käringmossen enligt behandling/mottagningsplats
 • 3.2. Slutdeponerat avfall som mottagits vid Käringmossen
 • 3.3 Slutdeponerat avfall som förts till Käringmossens deponi för farligt avfall
 • 3.4 Avfall som tagits emot vid Käringmossens bioavfallsreningsverk
 • 3.5. Avfall som bearbetas och mottagits vid Käringmossen
 • 3.6 Förorenad mark som mottagits vid Käringmossen
 • 3.7 Avfall som lagrats vid Käringmossen
 • 3.8 Massor som tagits emot i Ekomo-samarbetet vid Käringmossen
 • 4.1 Avfallskraftverkets prestation
 • 4.2 Bränslekross som levererats för energiproduktion
 • 5.1. Sjöskogs stängda avstjälpningsplats, insamlad/återvunnen deponigas
 • 5.2. Käringmossens avstjälpningsplats, insamlad/återvunnen deponigas
 • 5.3 Producerad/återvunnen biogas vid Käringmossens biogasanläggning
 • 5.4 Käringmossens elproduktion

Avfallshanteringens årliga statistik finns också som PDF-rapporter (på finska): Avfallshanteringens årlig statistik 2017, Avfallshanteringens årlig statistik 2018 , Avfallshanteringens årlig statistik 2019 ja Avfallshanteringens årlig statistik 2020.

Källa: Pääkaupunkiseudun jätehuollon vuositilasto

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 8 april 2021
Metadata senast uppdaterad 28 maj 2024
Skapad 8 april 2021
SHA256 -