Mitt Esbo på kartan invånarundersökning svar

Mitt Esbo på kartan invånarundersökning genomfördes hösten 2020. Omkring 6 600 Esbobor från olika delar av staden svarade på enkäten. Respondenterna gjorde cirka 70 000 inlägg och kommentarer på kartundersökningen. Undersökningen genomfördes i samarbete med Aalto-universitetet som en undersökning öppen för alla, en urvalsundersökning och en undersökning anpassad för barn och unga. Enkäten för barn och unga besvarades främst av 6:e och 9:e klassare.

Undersökningens kartmarkeringar (exkl. hemmarkeringar) fördelas som öppna data. Kartinläggen innehåller information om undersökningens frågekategorier och svarens huvudkategorier. Materialet innehåller inte inlägg relaterade till respondenternas bakgrundsinformation eller hem och inte heller svaren skrivna av respondenterna själva. Alla frågor har inte ställts till barn och unga.

Kartmarkeringarna relaterade till vardagsplatser och speciella platser innehåller även information om färdsätt och upplevelse av platsen.

Platsnoggrannheten för kartmarkeringar som erhållits från respondenter i en kartundersökning kan variera mycket mellan olika respondenter. Svaren innehåller både brett och mycket exakt markerade kartmarkeringar. Svarsdata kan också innehålla några oavsiktligt markerade kartmarkeringar.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
Administratörens e-post
  1. yleiskaava@espoo.fi
Länkar till mer information
  1. https://www.espoo.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaupunkisuunnittelu/tutustu-ja-osallistu-kaupunkisuunnitteluun/mun-espoo-kartalla
Geografisk täckning
Senast redigerat 22.02.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 21.02.2024