Muinaisjäännökset (Muinaisjäännösrekisteri)

Aineisto sisältää sijainti- ja ominaisuustiedot Museoviraston ylläpitämässä muinaisjäännösrekisterissä olevista muinaismuistolain 17.6.1963/295 nojalla rauhoitetuista kiinteistä muinaisjäännöksistä. Kohteilla on pistemäinen tieto ja sen lisäksi osalle kohteista on digitoitu aluemainen rajaus. Aluemainen rajaus kuvaa muinaisjäännöksen laajuutta tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella. Rajaus voi muuttua tutkimustiedon karttuessa.

Muinaisjäännösten aluerajaus tarkoittaa, että alueen rajat on määritelty maastotarkastuksessa, siis paikan päällä havainnoimalla ja vanhaa karttamateriaalia hyväksikäyttäen, kun taas pistemäinen muinaisjäänne voi sisältää esimerkiksi tiedon, että siinä on vanha asuinpaikka mutta aluetta ei ole vielä määritelty.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Museovirasto
Administratörens e-post
  1. paikkatieto@nba.fi
Senast redigerat 13.11.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 24.11.2010