Maisemahistoria

Maisemahistoria WMS

OGC WMS

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format okänd
Koordinatsystem EPSG:3067 - ETRS89 / TM35FIN(E,N)
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 14 februari 2024
Metadata senast uppdaterad 14 februari 2024
Skapad 14 februari 2024
SHA256 -