Limingan kunnan ostolaskut 2023

Limingan kunnan ostolaskudata 2023

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Limingo
Administratörens e-post
  1. kirjaamo@liminka.fi
Administratörens webbplats www.liminka.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 01.01.2023
Giltig till 31.12.2023
Senast redigerat 20.05.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 20.05.2024