Kira-digi tulosraportti: Uuden sukupolven VR-laitteiden sovellutukset rakennusprojekteissa


Dokumentissa on esitetty virtuaalimallien hyödyntämiskohteita ja käyttökokemuksia rakennusalalla. Demonstraatioissa on käytetty uuden sukupolven virtuaalilaseja, joilla katseltun mallin resoluutio on huomattavasti nykyisiä laitteita suurempi.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Mauri Laasonen
Den ansvarigas e-post mauri.laasonen@sweco.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.sweco.fi
comments powered by Disqus