KIRA-digi loppuraportti

Dynaaminen tietomallin hyödyntäminen paloteknisessä suunnittelussa

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör KIRA-digi
Administratörens e-post
  1. aino.koivunen@sigge.fi
Administratörens webbplats www.sigge.fi
Giltig fr.o.m. 11.04.2019
Senast redigerat 15.06.2020
Visa ändringslogg
Skapad på 11.04.2019