Kelan maksaman perustoimeentulotuen menot ja palautukset

Kelan maksaman perustoimeentulotuen menot ja palautukset. Valtion kokonaan rahoittama tuki on erotettu kuntien ja valtion puoliksi rahoittamasta tuesta. Tilastointijakso määräytyy todellisen maksupäivän mukaan. Tiedot vuodesta 2017 alkaen.

Raportin aluetieto perustuu maksun saajakotitalouden jäsenten oleskelukuntaan. Jos kotitaloudella on kaksi oleskelukuntaa, maksettu tuki on jaettu kuntien välillä oleskeluajan mukaan.

Raportilla on vain Manner-Suomen kunnat, koska Ahvenanmaalla on oma laki toimeentulotuesta, eikä Kela käsittele tai maksa Ahvenanmaan toimeentulotukea.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig kela
Den ansvarigas e-post
 1. tilastot@kela.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.kela.fi/tietopalvelut-avoin-data
Länkar till mer information
  Geografisk täckning
  Uppdateringsfrekvens
  Giltig fr.o.m.
  Giltig t.o.m.
  Last modified 18.01.2022
  Visa ändringslogg
  Created on 12.08.2021

  Give feedback

  comments powered by Disqus