Kaupunkimaisen maanpeitteen suhteellinen pinta-ala Pääkaupunkiseudulla

Aineisto on rasteritaso, jossa attribuuttitietona on tieto siitä, mikä on kaupunkimaisen maanpeitteen suhteellinen pinta-ala tietyn laajuisen alueen sisällä kunkin pikselin ympärillä. Eri kokoisille alueille on olemassa omat rasteritasonsa, joissa laskenta-alueen laajuus on säteeltään 100 m, 200 m, 300 m, 400 m, 500 m, 700 m ja 1000 m. Arvo 0 tarkoittaa, ettei kaupunkimaista maanpeitettä ole lainkaan, ja arvo 1 tarkoittaa, että kaupunkimaista maanpeitettä on 100 % esim. viidensadan metrin säteellä olevan alueen pinta-alasta. Aineisto on tuotettu CORINE Land Cover 2018 -aineistosta uudelleenluokittelemalla alkuperäistä aineistoa ilman lämpötilan ja eri maanpeitemuotojen välisten korrelaatioanalyysien tulosten perusteella. Aineiston resoluutio on yleistetty alkuperäisestä 20 metristä 100 metriin. Aineisto on tuotettu osana vuosina 2020–2023 käynnissä ollutta Suomen Akatemian Ilmastonmuutos ja terveys (CLIHE) -tutkimusohjelman rahoittamaa HERCULES-projektia/-konsortiota.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Turun yliopisto
Administratörens e-post
  1. kirjaamo@utu.fi
Administratörens webbplats www.utu.fi
Länkar till mer information
  1. https://sites.utu.fi/hercules/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 28.12.2023
Senast redigerat 28.12.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 28.12.2023