Guidekarta över Grankulla stad

Kauniaisten opaskartta on sijaintitarkkuudeltaan yleistetty aineisto, joka on tehty antamaan laaja kokonaiskuva koko kaupungista ja opastamaan käyttäjä tiettyyn osoitteeseen. Optimi käyttömittakaava on 1 : 20 000. Opaskartan yksityiskohtia on karsittu painottaen katuverkon, nimistön ja osoitteiden merkitystä. Kartalla kuvattu kadun leveys ei vastaa kadun leveyttä maastossa.

Kartta käsittää Kauniaisten alueen. Rajapinnan kautta on saatavilla värillinen opaskartta.

Rajapintapalvelun osoite:

Julkaistut tasot:

  • Kauniaisten opaskartta

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Kauniaisten kaupungin yhdyskuntatoimi / maankäyttö
Den ansvarigas e-post
  1. paikkatieto@kauniainen.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Last modified 13.09.2022
Visa ändringslogg
Created on 04.05.2021

Give feedback

comments powered by Disqus