Kaarinan kaupungin ostolaskut 2020

  • Collection: Öppna data
  • Ansvarig: kaarina

Kaarinan kaupungin ostolaskudata vuodelta 2020 on julkaistu. Kaupungin ostolaskudata sisältää kaupungin palvelualueiden tavaroiden ja palvelujen, investointien, tarvike- ja kalustohankintojen sekä vuokrien ostolaskutiedot. Ostolaskudatasta on poistettu maksetut avustukset ja henkilötietoja sisältävät ostolaskut.

Dataresurser (2)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. taloushallinto@kaarina.fi
  2. vilma.tikakoski@kaarina.fi
Den ansvarigas webbplats www.kaarina.fi
Länkar till mer information
  1. https://kaarina.fi/fi/talous-ja-hankinnat/kaarinan-kaupungin-ostolaskut
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 28.05.2021
Giltig t.o.m.
Last modified 31.05.2021
Visa ändringslogg
Created on 28.05.2021

Give feedback

comments powered by Disqus