JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia

http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs194

Av datasmängdens sammandrag

Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia on kuntien ja kuntayhtymien yhteinen taloustietojen raportoinnissa käytettävä standardi, jolla mahdollistetaan tietojen automaattinen toimittaminen erilaisiin ulkoisen raportoinnin tarpeisiin.

Tässä suosituksessa kuvatun kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomian hyödyt liittyvät kuntien talous- ja toimintatietojen standardointikokonaisuuteen, jossa tavoitteena on yhdenmukaistaa kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien tietojen sisältömääritystä, ylläpitokäytäntöjä ja parantaa keskinäistä käytettävyyttä tietohallinnon tehostamiseksi. Liittymät standardointikokonaisuuteen on kuvattu viittauksina muihin suosituksiin ja ohjeisiin.

Källa: JHS 194 Kuntien ja kuntayhtymien XBRL-taksonomia

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format okänd
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 15 oktober 2015
Metadata senast uppdaterad 15 oktober 2015
Skapad 15 oktober 2015
SHA256 -