HRM:s dagvattenavloppsområde

Materialet innehåller information om omfattningen av HRM:s dagvattenavloppsområde på fastighetsnivå.

Dagvattenavloppsområdet baserar sig på § 17a i lagen om vattentjänster. En fastighet som ligger i dagvattenavloppsområdet måste anslutas till HRM:s dagvattenavloppsnät och HRM ska erbjuda fastigheten dagvattenavloppstjänster. Dessutom omfattar materialet områden som hör till blandvattenavloppet (område med blandvattenavlopp) samt utbyggnadsområden för dagvattnets avloppsområde. Uppgifterna är från 2018-2019.

Materialet finns också i HRM:s karttjänst med öppna data.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/huleveden-viemarointialue/
Geografisk täckning
Last modified 13.09.2022
Visa ändringslogg
Created on 09.03.2020

Give feedback

comments powered by Disqus