Helsingfors områdesvis


Helsingfors områdesvis beskriver de 8 stordistrikten och 34 distrikten i Helsingfors. På finska, svenska och engelska presenteras huvuddragen i respektive distrikts historia och dess planerade framtid.

Dataresurser (8)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Länkar till mer information
  1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_06_10_Hki_Alueittain_2019_Tikkanen.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 27.11.2020
Visa ändringslogg
Created on 30.03.2013
comments powered by Disqus