Helsingin ympäristölupakohteet

Excel fil

Av datasmängdens sammandrag

Helsingin kaupungin ympäristölupakohteet.

Ympäristönsuojelulaissa määritetään toiminnat, jotka edellyttävät ympäristölupaa. Ympäristönsuojeluasetuksessa puolestaan määritellään, myöntääkö luvan aluehallintovirasto (AVI) vai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, Helsingissä ympäristölautakunta (YMK). Tietoaineisto sisältää vain voimassa olevat luvat ja rekisteröinnit.

Excel-tiedoston sarakkeet

  • Kohde-ID: Helsingin ympäristönsuojelun tietojärjestelmän kohteiden ID-numero
  • Kohdenimi: Kohteen nimi (yleensä muotoa Toiminnanharjoittaja/Laitos)
  • Lahiosoite: Kohteen käyntiosoite
  • Postitmp: Postinumero ja -toimipaikka
  • N: Pohjoiskoordinaatti ETRS-GK25-koordinaatistossa
  • E: Itäkoordinaatti ETRS-GK25-koordinaatistossa
  • Taso1-4

Vuoden 2014 ympäristönsuojelulain muutoksessa osa entisistä lupakohteista muuttui rekisteröintivelvollisiksi. Samalla joitain lupakokonaisuuksia siirtyi valtiolta kunnan luvitettaviksi.

Källa: Helsingin ympäristölupakohteet

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 24 februari 2020
Metadata senast uppdaterad 25 maj 2024
Skapad 24 februari 2020
SHA256 -