Bostadsproduktion i Helsingforsregionen 2012-2015

Materialet innehåller platsspecifika uppgifter som insamlats per kalenderår om bostadsproduktionen i Helsingforsregionen 2012-2015. Materialet täcker 14 kommuner i Helsingforsregionen.

Bostadsproduktionsmaterialen beskriver färdigställda och påbörjade bostäder som punktgeometrier. En del av punktgeometrierna innehåller bostadsproduktionsdata för mer än en byggnad.

Egenskaper

  • ID: Objektets unika ID
  • Kunta: Namn på kommunen där objektet finns
  • Kunta_nro: Kommun-ID
  • Talotyyppi: AP = Småhus, AK = Höghus
  • Asunt_lkm: Antal färdigställda bostäder på platsen
  • Valmvuosi: År när objektet färdigställs eller påbörjas
  • ARAtuotant: ARA = ARA-objekt; ASO = ASO-objekt; annars tom
  • Geometria: punkter

Materialet har tagits fram och utnyttjats i uppföljningen av att målen för Helsingforsregionens Markanvändning, boende och trafiks avsiktsförklaring 2012-2015 förverkligas. Materialet uppdateras inte.

Materialens koordinatsystem är ETRS-GK25.

© Helsingforsregionens kommuner, HRM och Nylands förbund

Gränssnittsadress: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs, nivåer: valmistuneet_asunnot_mal_2012_15 och aloitetut_asunnot_mal_2012_15

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/mal-seuranta/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 29.05.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 05.01.2017