Värmeförlusten i Helsingfors byggnader

Materialet beskriver värmeförlusten genom Helsingfors tak. Värmestrålningen på byggnadernas tak presenteras i pixlar på 30 cm.

Taken i Helsingfors fotograferades med en värmekamera i mars 2015. Värmestrålningen beror på takets form, struktur och temperaturen i rummet under taket, så den berättar inte direkt om kvaliteten på takisoleringen. Materialet innehåller en tolkningsnyckel, med hjälp av vilken du baserat på takets egenskaper kan avgöra vad färgen på ditt tak betyder när det gäller isoleringens kvalitet.

Materialet har färdigställts i Decumanus-projektet och tagits fram av Eurosense, ett belgiskt företag specialiserat på geodatatjänster och som deltar i projektet.

Gränssnitt: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wms, kartlager: ilmasto_ja_energia:thermo_full_mosaic_helsinki

Materialen kan ses och laddas ner i HRM:s öppna karttjänst.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/9_Kartat/Kattojen_lamposateily/tulkinta_avain.JPG
Geografisk täckning
Senast redigerat 13.09.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 28.10.2015