Helsingin kaupunginkirjaston lainausmäärät 1860-


Helsingin kaupunginkirjaston vuosittaiset lainausmäärät vuodesta 1860 alkaen sekä Helsingin kaupungin väestö samaan aikaan. Aikasarjan vanhimmissa tiedoissa on joitain puutteita.

Ominaisuustiedot:

  • vuosi
  • lainaus: kirjojen lainausmäärä
  • väestö: Helsingin väkiluku

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. city.library@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hel.fi/kirjasto
Länkar till mer information
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 24.06.2021
Visa ändringslogg
Created on 02.04.2015
comments powered by Disqus