Helsingin kaupungin talvihoidon käyttäjätyytyväisyyskyselyn vastaukset

Aineisto sisältää anonymisoidut vastaukset Helsingin kaupungin talvihoidon käyttäjätyytyväisyyskyselyyn talvikaudesta 2022-2023. Aineisto on kerätty karttapohjaisella Maptionnaire-kyselyohjelmalla 27.2.-20.3.2023. Kyselyyn saatiin 1 661 vastausta ja karttamerkintöjä tehtiin 7 650 kpl.

Kyselyssä vastaajilta kysyttiin ensin, kuinka tyytyväisiä he yleisesti ottaen olivat talvikunnossapitoon asteikolla 1-4 (1=tyytymätön, 2=melko tyytymätön, 3=melko tyytyväinen, 4=tyytyväinen). Tämän jälkeen vastaajat saivat merkitä karttapohjalle paikkoja, joissa talvikunnossapito oli hoidettu hyvin tai siinä oli parannettavaa. Kartalle pystyi laittamaan kuhunkin kysymykseen korkeintaan 20 merkintää.

Aineiston koordinaattijärjestelmä on WGS 84 (EPSG:4326).

Aineistosta on poistettu sanalliset vastaukset sekä osa vastaajien taustatiedoista vastaajien anonyymisyyden turvaamiseksi.

Talvihoidon käyttäjätyytyväisyyskysely suoritetaan vuosittain helmi-maaliskuun vaihteessa.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Administratörens e-post
  1. hri@hel.fi
Länkar till mer information
  1. https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne/kunnossapito/katujen-kunnossapito/katujen-talvikunnossapito
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 19.06.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 05.06.2023