Helsingin kaupungin chatbotien koulutusdatat

Hyresbostadsbots träningsdata

Av datasmängdens sammandrag

Helsingin kaupungin chatbottien koulutusdatat. Data sisältää tällä hetkellä NeRo-neuvolarobotin, International House Helsingin chatbot Inton, vuokra-asunnon haku -chatbotin sekä ulkoilubotti Urhon koulutusdatat.

Palvelut toimivat sääntöpohjaisesti kaupungin asiantuntijoiden määrittelemien osaamiskantojen pohjalta. Osaamiskannat muodostuvat useista eri osa-alueista, joista avoimena datana julkaistaan kysymysten aiheet (intents), keskusteluun liittyvät muuttuja/synonyymikirjastot (entities) ja vastaukset (answers).

Mitään chatbottien kanssa käytyjä keskusteluita ei julkaista, vaan ainoastaan edellä mainitut osaamiskannan osa-alueet.

NeRo

NeRo-neuvolarobotti vastasi Helsingin neuvoloiden asiakkaita mietityttäviin kysymyksiin koskien lapsen kasvua tai kehitystä sekä raskauteen liittyviä pulmia. Tämän lisäksi asiakkaat voivat kysyä myös hampaiden hoitoon, puheen kehitykseen ja ravitsemukseen liittyvistä aiheista. Nykyään Nero toimii osana Hester Sotebottia ja palvelee edelleen Helsingin kaupungin äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaita entistä monipuolisemmin. NeRon erillistä koulutusdataa ei enää päivitetä.

Into

International House Helsingin chatbot Into on ympärivuorokautinen asiakaspalvelukanava, joka tarjoaa kattavan valikoiman tietoa IHH:n tarjoamista viranomaispalveluista ja neuvontaa ulkomailta pääkaupunkiseudulle muuttaneiden asettautumisen tueksi. Palvelun avulla asiakkailla on nopeampi pääsy International House Helsingin laajaan palvelutarjontaan kaupungin ja viranomaisten palveluiden osalta. Palvelu on englanninkielinen, ja tarkoitettu kaikille hiljan pääkaupunkiseudulle muuttaneille henkilöille ja pääkaupunkiseudulle muuttoa harkitseville kansainvälisille henkilöille.

Vuokra-asunnon haku

Asunnonhakubotti on Helsingin kaupungin asuntopalveluiden ympärivuorokautinen asiakaspalvelukanava, jolla parannetaan asiakaspalvelun saavutettavuutta, asiointikokemusta sekä lisätään itsepalvelun vuorovaikutteisuutta. Palvelulla nopeutetaan asiakaskohtaisesti relevantin tiedon löytämistä verrattuna tiedon etsimiseen verkkosivuilta.

Urho

Ulkoilubotti Urho on ulkoilun ja liikunnan aihealueissa auttava chatbot, joka palvelee kaupunkilaisia ympärivuorokautisesti ja tarvittaessa ohjaa keskustelun Helsinki-infon palveluneuvojille. Palvelulla parannetaan asiakaspalvelun saavutettavuutta, asiointikokemusta sekä lisätään itsepalvelun vuorovaikutteisuutta sekä nopeutetaan asiakaskohtaisesti relevantin tiedon löytämistä verrattuna tiedon etsimiseen verkkosivuilta.

Botilta voi kysyä esimerkiksi ulkoilu- ja liikuntapaikkoihin ja näiden palveluihin liittyvistä asioista. Palvelu toimii sääntöpohjaisesti neuvonnan ja aihealueiden asiantuntijoiden määrittelemien kysymys-vastausparien sekä keskusteludialogien pohjalta. Palvelu lisää tehokkuutta mahdollistamalla usein kysyttyjen kysymysten automatisoinnin. Chatbot on ollut käytössä kaupungin ulkoilun ja liikunnan eri sivuilla, mutta on väliaikaisesti poistettu käytöstä.

Pysäköintibotti

Pysäköintibotti on Helsingin kaupungin pysäköinnin asiakaspalvelukanava, joka vastaa automaattisesti kellon ympäri kaupunkilaisten ja kaupungissa vierailevien pysäköintiä koskeviin kysymyksiin. Palvelu on saatavilla kaupungin pysäköinnin verkkosivustolla. Botilta voi kysyä tietoja ja neuvoja esimerkiksi asukaspysäköintitunnuksiin, pysäköinnin hintoihin tai pysäköintivirhemaksuihin liittyen.

Ominaisuustiedot

XLSX-tiedosto. Koulutusdatojen eri osa-alueet löytyvät tiedoston eri välilehdiltä.

Intents

XLSX-tiedoston formaatti yksinkertaisesti: ensimmäisessä sarakkeessa esimerkkikysymys, toisessa intentin yksilöivä tunniste. Eli ensin kysymystapa jolla tiettyä asiaa voidaan olettaa kysyttävän, ja sitten Intentin ID jolla järjestelmä yhdistää kysymyksen intentiin ja tekee sille määritellyn toimenpiteen.

Entities

XLSX-tiedoston formaatti: ensimmäisessä sarakkeessa entiteetin yksilöivä tunniste, seuraavissa sarakkeissa entiteetin vaihtoehtoiset muodot.

Ensimmäisessä sarakkeessa asia jolle halutaan antaa synonyymi tai muu asia mikä pitää yhdistää kyseiseen entiteettiin. Toisinaan lisätty myös taivutusmuotoja mikäli tekoäly ei tunnista niitä tarpeeksi luotettavasti ilman. Seuraavissa sarakkeissa synonyymit/muut samaan asiaan yhdistettävät sanat. Huom! Järjestelmä josta exportit otetaan jakaa tuntemattomasta syystä samaakin entiteettiä exporteissa usealle riville.

Answers - key = kyseisen vastauksen yksilöivä tunnistenimi (ID) järjestelmässä. Tähän viitataan dialogin määrittelyissä kun osoitetaan tiettyyn intentiin tietyssä tilanteessa annettava vastaus - value = Varsinainen asiakkaalle käyttöliittymässä annettava vastausteksti. Sisältää toisinaan myös ns. tageja, joilla annetaan klikattavia hyperlinkkejä, valintapainikkeita, livechatiin siirtoa tai muita toiminnallisia elementtejä. Pystyviivalla | -erotellut tekstit ovat saman vastauksen eri variaatioita, jotta botti ei hoe aina esim yhtä ja samaa tervehdystä vaan keskustelussa on hieman vaihtelua.

Källa: Helsingin kaupungin chatbotien koulutusdatat

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 22 maj 2024
Metadata senast uppdaterad 8 juni 2024
Skapad 22 maj 2024
SHA256 -