Fjärvärme behov i Helsingfors


Fjärvärme behov MW tidserie i Helsingfors i 2016.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. https://www.helen.fi/yritys/vastuullisuus/ajankohtaista/avoindata
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helen Oy
Den ansvarigas e-post juha.riissanen@helen.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.helen.fi/
comments powered by Disqus