Stadscykelstationernas Origin-Destination (OD) -data

Stadscykelstationernas Origin-Destination (OD) data innehåller samtliga stadscykelresor i Helsingfors och Esbo. Datan innehåller information om enskilda resors start- och slutstationer, start- och sluttider, längder (meter) samt resetider (sekunder).

Datan är tillgänglig för säsongerna 2016-. Antingen månadsvis (csv) eller som årspaket (zip).

Datapaket för en individuell månad: "dev.hsl.fi/citybikes/od-trips-[år]/[år]-[månad].csv" (2016-17 maj-oktober, 2018-19 april-oktober, 2020 mars-oktober och 2021 april-oktober)

t. ex. "https://dev.hsl.fi/citybikes/od-trips-2021/2021-04.csv"

Datapaket för ett år: "dev.hsl.fi/citybikes/od-trips-[år]/od-trips-[år].zip"

t. ex. "https://dev.hsl.fi/citybikes/od-trips-2021/od-trips-2021.zip"

Datan ägs av City Bike Finland.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun liikenne (HSL)
Administratörens e-post
  1. hsl@hsl.fi
Administratörens webbplats http://dev.hsl.fi/
Länkar till mer information
  1. https://www.hsl.fi/avoindata
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 25.05.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 08.11.2019