Europeisk arkivstatistik 2017

Internationella centret för arkivforskning ICARUS (www.icar-us.eu) utförde hösten 2018 en statistisk enkät bland sina medlemsarkiv. Genom enkäten utreddes arkivens styrkor och volymer inom delområdena organisation, forskarsalar, nättjänster, digitalisering, konservering, publikevenemang och crowdsourcing. Enkäten besvarades av 14 arkiv från olika håll i Europa. Enkäten gällde år 2017.

Resultaten är nu öppet tillgängliga med CC BY-licens.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Riksarkivet
Den ansvarigas e-post
  1. kirjaamo@arkisto.fi
Den ansvarigas webbplats www.arkisto.fi
Geografisk täckning
Last modified 18.11.2022
Visa ändringslogg
Created on 20.12.2018

Give feedback

comments powered by Disqus