Europeisk arkivstatistik 2017


Internationella centret för arkivforskning ICARUS (www.icar-us.eu) utförde hösten 2018 en statistisk enkät bland sina medlemsarkiv. Genom enkäten utreddes arkivens styrkor och volymer inom delområdena organisation, forskarsalar, nättjänster, digitalisering, konservering, publikevenemang och crowdsourcing. Enkäten besvarades av 14 arkiv från olika håll i Europa. Enkäten gällde år 2017.

Resultaten är nu öppet tillgängliga med CC BY-licens.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Kansallisarkisto
Den ansvarigas e-post kirjaamo@arkisto.fi
Den ansvarigas webbplats www.arkisto.fi
comments powered by Disqus