DigiConcrete-konseptitestaushankkeen loppuraportti

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/fc4fbe0e-9169-4cee-a372-1fca7d6a00d5/resource/a3c4b8df-a7fa-442d-99b3-2cab5dc9e32a/download/caidio-loppuraportti-proof-of-concept-testing-of-the-digiconcrete-development-initiatives.pdf

Av datasmängdens sammandrag

Tämä aineisto kuvaa Kira-Digi -rahoitteisen DigiConcrete-konspetitestaushankkeen tulokset.

Betoni on eniten käytetty maailman käytetyin rakennusmateriaali ja sen laadunvarmistaminen rakennusprosessissa on tärkeää. Betonirakennusprosessi koostuu monesta eri aiheesta, joissa valmisbetoni tuotetaan usein kaukana työmaasta valmisbetonitehtaassa ja josta se erilaisissa olosuhteissa kuljetetaan rakennustyömaalle kuljetusautosta purettavaksi ja valettavaksi. Mahdollisten laatuvirheiden havaitseminen niin aikaisin kuin mahdollista on tärkeää, koska mitä aikaisemmin virheet havaitaan, sitä vähemmän virheiden korjaaminen maksaa. Monivaiheisesta ja maantieteellisesti hajautetusta prosessista johtuen tiedonkulku ja töiden aikatauluttaminen on myös haastavaa joka aiheuttaa viiveitä monissa eri rakennusprosessin vaiheissa.

DigiConcrete-työryhmä on suomalaisten rakennusalan yritysten, tutkimuslaitosten ja startup-yritysten muodostama yhteistyöorganisaatio, joka etsii digitaalisilla menetelmillä ratkaisua alan laadunhallintaan ja tuottavuuden parantamiseen. Tässä hankkeessa pyrittiin tunnistamaan uusia työkaluja ja menetelmiä, joita voitaisiin jatkojalostaa alaa palveleviksi kaupallisiksi menetelmiksi.

Källa: Caidio Kira-Digi loppuraportti - DigiConcrete-konseptitestaus

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Senast uppdaterat
Mars 22, 2019
Skapat
Mars 22, 2019
Format
PDF
Licens
Ingen licens angiven
Uppdateringsfrekvens
None

Teknisk tilläggsinformation

Namn
Filstorlek
426586
Koordinatsystem
clean
upload
SHA256
8766ffd87c5000b9cf7b2b5540a8c4763a36bdfbdd98d8b885d17f7c31fd61d7