Mängden solenergi på hustaken i huvudstadsregionen

Kartmaterial som berättar om den beräknade mängden solenergi på byggnadernas tak i huvudstadsregionen.

Med hjälp av städernas punktmolnsdata är solstrålningen modellerad på tak i pixlar på 50 cm (kWh/m2/år) . Punktmolnsmaterialen för Esbo är från år 2013, för Vandas del från år 2012 och för Helsingfors del från åren 2008–2013. I modelleringen har man beaktat direkt strålning och strålning som reflekteras från moln, formen och riktningen på taket, skuggningar från byggnader och träd samt solens position vid olika tidpunkter på dygnet och året.

Materialet har färdigställts i Decumanus-projektet och producerats av Eurosense, ett belgiskt företag specialiserat på geodatatjänster och som deltar i projektet.

Materialet har publicerats i HRM:s karttjänst med öppna data, där man kan bekanta sig med det. Materialet kan inte laddas ner från tjänsten, men det kan användas i gränssnittet.

Vid behov kan du också fråga efter materialet via e-post: avoindata (at) hsy.fi

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/paikkatiedot/avoin-data-rajapinnat/
Geografisk täckning
Senast redigerat 27.03.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 08.03.2018