Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla 2020-2021

Detaljplanerna som trädde i kraft 2020-2021 (shp)

Av datasmängdens sammandrag

Detaljplanerna som godkändes och trädde i kraft 2020 och 2021 är geodata som innehåller områdesgeometrier. Materialet omfattar detaljplaners avgränsningar som har en indikerad bostadsvåningsyta. HRM har samlat in materialet i kommunerna i Helsingforsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis) under våren 2021 och 2022 som en del av Helsingforsregionens uppföljningsarbete för MBT-avtalet.

Mer detaljerade informationsbeskrivningar av materialet (på finska)

Gränssnittets adress: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs

Källa: Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla 2020-2021

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format SHP
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsmässig täckning -
Senaste uppdatering 23 augusti 2021
Skapad 23 augusti 2021
SHA256 -