ÄLYKKÄÄN TALOTEKNIIKAN PILOTTIKOHDE


Raportissa kuvataan Aalto-yliopistossa toteutetun Kira-Digi -hankeen "Älykkään talotekniiakn pilottikohde" järjestelyt ja tulokset

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Jaakko Ketomäki
Den ansvarigas e-post jaakko.ketomaki@aalto.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus