Alkoholnäringsregistret


I alkoholnäringsregistret finns följande uppgifter:

  • Serveringsställen för alkoholdrycker
  • Ställen där detaljhandel med alkoholdrycker
  • Grossister av alkoholdrycker och sprit
  • Tillverkare av alkoholdrycker och sprit

Dataresurser (5)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen

Licens

Valviras licens för öppna data, dvs. en definition av hur öppna data får användas, är CC BY 4.0. Om detta finns ett giltigt beslut som utfärdats av Valviras överdirektör.

Ansvarsfrihetsklausul

Valvira ansvarar inte för förluster, rättegångar, anspråk, käromål, yrkanden eller kostnader, eller skada, oavsett art, beskaffenhet eller orsak till uppkomst, som direkt eller indirekt förenletts av kontakt med Valviras öppna data eller användning av öppna data som publicerats av Valvira.

Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Den ansvarigas e-post
  1. alkoholi@valvira.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.valvira.fi/
comments powered by Disqus