Alkoholnäringsregistret

I alkoholnäringsregistret finns följande uppgifter:

  • Serveringsställen för alkoholdrycker
  • Ställen där detaljhandel med alkoholdrycker
  • Grossister av alkoholdrycker och sprit
  • Tillverkare av alkoholdrycker och sprit

Dataresurser (5)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. alkoholi@valvira.fi
Den ansvarigas webbplats https://www.valvira.fi/
Länkar till mer information
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 15.06.2020
Visa ändringslogg
Created on 19.12.2016

Give feedback

comments powered by Disqus