Datamängder

Filter
en per år

3 datamängder hittades

  Den materialpublikation som har producerats i Arbetshälsoinstitutets och arbetarskyddsmyndighetens samprojekt är arbetarskyddsinspektionens första publikation av öppen data. Materialet täcker inspektioner från åren...

  Hela landet
  ZIP

  Verksamhetsstatistiken för de allmänna biblioteken. Undervisnings- och kulturministeriet svarar tillsammans med regionförvaltningsverken för den nationella grundläggande statistikföringen i fråga om kommunernas...

  Offentlig tjänst
  XLS

  OBS! Datan har raderats från denna metadata och hittas numera via Trafikledsverkets service för datanedladdning: https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Tie/Tieliikenneonnettomuudet Trafikledsverket samlar årligen information...

  Hela landet
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).