Datamängder

Filter
bilar

3 datamängder hittades

  Aineistossa esitetään autoliikennemäärät Espoon katu- ja tieverkolla paikkatietomuodossa. Kyseessä on keskimääräinen arkivuorokausiliikenne (KAVL). Lisäksi aineistosta selviää prosentteina aamuhuipputunnin,...

  Kommuner
  GPKG
  WFS

  Materialet omfattar uppgifter om trafikens växthusgasutsläpp i huvudstadsregionen enligt transportsätt (personbilar, paketbilar, bussar, lastbilar, motorcyklar, fartyg och båtar samt järnvägstrafik) under åren 1990...

  Kommuner
  XLSX

  Aineisto sisältää pääkaupunkiseudun kaupunkien autonomistajuustietoja vuosilta 2000, 2002, 2005, 2007, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017 ja 2020. Vuosien 2000-2017 datassa ovat mukana Helsingin, Espoon ja Kauniaisten...

  Kommuner
  CSV
  XLSX
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).