Datamängder

Filter
asumistuki

2 datamängder hittades

  Datamaterialet hänför sig till den dynamiska rapporten 'Utbetalda allmänna bostadsbidrag ' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet på årsnivå omfattar uppgifter från och med år 1994 och materialet på månads-...

  CSV
  JSON

  Statistik om Social välfärd från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Barnskydd Familjerådgivningsbyrå Hemservice för barnfamiljer Underhåll och vårdnad av barn FPA-förmåner till barnfamiljer Handikappservice och...

  Kommuner
  XLSX
  XLS
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).