Datamängder

Filter
espoo kml

17 datamängder hittades

  Helsingin seudun kuntien keräämät ja Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) yhtenäistämät pyöräliikenteen laskentapisteiden laskentatiedot vuosilta 2013-2018. Aineiston ominaisuustiedot sekä esikatselu HSL:n sivuilla.

  Kommuner
  KML
  CSV
  SHP
  GEOSERVICE
  GEOJSON

  Helsingin ja Espoon kaupunkipyöräasemat. Aineiston ominaisuustiedot sekä esikatselu HSL:n sivuilla.

  Kommuner
  KML
  CSV
  SHP
  GEOSERVICE
  GEOJSON

  Dataset innehåller summerad information om den nuvarande stadsplanen för huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda) i kvadratmeter (SeutuRAMAVA per kvarter). Uppgifterna omfattar regionala geometrier som...

  Kommuner
  WMS
  WFS
  KML
  SHP
  TAB
  XLSX

  HSL:n joukkoliikenteen pysäkit 2021-2022. Aineiston ominaisuustiedot sekä esikatselu HSL:n sivuilla.

  Kommuner
  KML
  CSV
  SHP
  GEOSERVICE
  GEOJSON

  Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) linjat 2021-2022. Aineiston ominaisuustiedot sekä esikatselu HSL:n sivuilla.

  Kommuner
  KML
  CSV
  SHP
  GEOSERVICE
  GEOJSON

  HUOM! Tätä aineistoa ei enää päivitetä. Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) Reittiopas-palvelussa osoitetietojen ohella paikannuksessa käytettävä kohdetietokanta. Aineiston irrotusajankohta on 4.10.2016. Kohteet on...

  Kommuner
  KML
  CSV
  SHP
  GEOSERVICE
  GEOJSON

  Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) matkakorttijärjestelmän myyntipisteet HSL:n järjestelmistä poimittuna läpileikkausaineistona. Myyntipisteet voivat olla lipunmyyntiautomaatteja, palvelupisteitä, kauppoja tai...

  Kommuner
  KML
  CSV
  SHP
  GEOSERVICE
  GEOJSON

  HSL:n pysäkkien ja asemien nousijamäärien arkipäivän keskiarvot marraskuussa 2016. Pysäkkikohtaiset nousijamäärät ovat marraskuun arkipäivien (ma-pe) keskiarvo. Bussiliikenteen nousijamäärät pysäkillä perustuvat...

  Kommuner
  KML
  CSV
  SHP
  GEOSERVICE
  GEOJSON

  Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) linja-auto- ja raitiovaunuliikenteen vuoromäärät risteysväleittäin. Aineiston ominaisuustiedot sekä esikatselu HSL:n sivuilla.

  Kommuner
  KML
  CSV
  SHP
  GEOSERVICE
  GEOJSON

  HSL:n keväällä 2019 voimaan tulleet maksuvyöhykkeet. Aineiston ominaisuustiedot sekä esikatselu HSL:n sivuilla.

  Kommuner
  KML
  CSV
  SHP
  GEOSERVICE
  GEOJSON

  Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) joukkoliikenteen terminaalit 2021-2022. Aineiston ominaisuustiedot sekä esikatselu HSL:n sivuilla.

  Kommuner
  KML
  CSV
  SHP
  GEOSERVICE
  GEOJSON

  Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) tarjoaman joukkoliikenneverkon risteyssolmut. Aineiston ominaisuustiedot sekä esikatselu HSL:n sivuilla.

  Kommuner
  KML
  CSV
  SHP
  GEOSERVICE
  GEOJSON

  Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) pysäkit linjoittain 2021-2022. Aineiston ominaisuustiedot sekä esikatselu HSL:n sivuilla.

  Kommuner
  KML
  CSV
  SHP
  GEOSERVICE
  GEOJSON

  Materialet huvudstadsregionens postnummerområden har producerats på HRM tillsammans med Helsingfors, Esbo och Vanda städer. Data innehåller noggranna områdesgränser och information om postnummer och postanstalter....

  Kommuner
  WMS
  WFS
  KML
  SHP
  TAB
  XLSX

  SeutuRAMAVA innehåller byggnadsdata för tomtreserv som bygger på huvudstadsregionens giltiga detaljplaners planeringsreserv. Uppgifterna har beräknats på stadsdels- och statistikområdesbasis. OBS: Du hittar de senaste...

  Kommuner
  WFS
  KML
  CSV
  SHP
  XLSX
  TAB

  Befolkningsdatanätet innehåller rutspecifika uppgifter om befolkningsantalet, åldersfördelningen och bostadstätheten i huvudstadsregionen. Materialet omfattar åren 1997-2003 och 2008-. Egenskaper Information om de...

  Kommuner
  WMS
  WFS
  KML
  SHP
  TAB

  Bygginformationsnätet innehåller rutspecifik information om byggnadernas antal, våningsyta och användningssyfte, samt regional effektivitet. Data är tillgängligt för åren 1997-2003 och från 2008 framåt. Av...

  Kommuner
  WMS
  WFS
  KML
  SHP
  TAB
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).